ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Κάθε διαμάντι είναι μοναδικό, και διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη τιμή ενός διαμαντιού.

Δώστε έμφαση στα χαρακτηριστικά που είναι πιο σημαντικά για σας.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ

Σχήμα

Καράτι

Ο πρώτος παράγοντας που αναγνωρίζουμε είναι η μέτρηση του καρατιού – το βάρος του διαμαντιού,
που επίσης δίνει μια εικόνα του μεγέθους της πέτρας.
Πως επηρεάζει τη τιμή
Το βάρος σε καράτια επηρεάζει σημαντικά τη τιμή ενός διαμαντιού.
Αν οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν ίδιοι, όσο αυξάνεται το βάρος,
η σπανιότητα και συνεπώς η αξία του διαμαντιού αυξάνεται γεωμετρικά.
Ένα διαμάντι δύο καρατίων θα στοιχίζει πάντα περισσότερο από δύο διαμάντια του ενός καρατίου.

Χρώμα

Το χρώμα στον κόσμο των διαμαντιών συνήθως αναφέρεται στο πόσο κίτρινο περιέχει μια πέτρα, αλλά και ενδεχομένως πόσο καφέ ή γκρί.
Το σπανιότερο είναι το τελείως άχρωμο.

Διεθνής Κλίμακα Αξιολόγησης Χρώματος Διαμαντιού

Πως επηρεάζει τη τιμή
Τα λεγόμενα  fancy colour διαμάντια δεν ακολουθούν την ίδια λογική.
Αυτά τα διαμάντια, που είναι πολύ σπάνια και πολύ ακριβότερα, μπορεί να έχουν ως χρώμα το κόκκινο, μπλε και πράσινο, και σ’ αυτές τις εκδοχές όσο πιο πλούσιο είναι το χρώμα τόσο πιο πολύτιμη είναι η πέτρα.

Καθαρότητα

Η καθαρότητα ποικίλει και κανένα διαμάντι δεν είναι σαν κάποιο άλλο. Τα διαμάντια κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο, μέγεθος & ποσότητα εγκλείστων που περιέχουν.
Η παρακάτω εικόνα δινει μια ιδέα του πως θα μπορούσε να εμφανίζονται τα έγκλειστα κάτω από μικροσκόπιο με 10x μεγέθυνση

Πως επηρεάζει τη τιμή

Αν οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν ίδιοι, όσο πιο καθαρό είναι το διαμάντι, τόσο αυξάνεται η τιμή του με γεωμετρική πρόοδο. Αυτό γιατί τα καθαρά διαμάντια είναι πολύ σπάνια.

Ο τύπος, η ποσότητα και η θέση των εγκλείστων, παίζουν ρόλο και μπορούν να επηρεάσουν τη λάμψη του διαμαντιού. Να έχετε κατά νου, πως τα χρακτηριστικά καθαρότητας μέχρι και το SI2 είναι εμφανές μόνο κάτω από μικροσκόπιο με 10x μεγέθυνση.

Κοπή

Με όλη την προσοχή που δίνεται στα 4C του διαμαντιού, η κοπή είναι τελικά το πιο σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την ομορφιά.

Οι κατατάξεις είναι : Ideal / Excellent, Very Good, Good, Fair & Poor.
Οι αναλογίες είναι το πιο σημαντικό στοιχείο κοπής, διότι αυτό θα δώσει την κατεύθυνση του φωτός.

Αν οι αναλογίες  είναι  πολύ βαθιές  ή πολύ ρηχές, και οι δυο περιπτωσεις επιτρέπουν την απώλεια φωτός μειώνοντας τη λάμψη που βλέπετε.

Πως επηρεάζει τη τιμή

Η αξία δυο διαμαντιών με ακριβώς το ίδιο βάρος, μπορεί να επηρεαστεί μέχρι και 50% ανάλογα με την ποιότητα κοπής.

Όπως ένα ποιοτικό ύφασμα χρήζει τον κατάλληλο τεχνίτη, έτσι και το διαμάντι χρήζει τον άνθρωπο που θα δώσει λάμψη και διάχυση φωτός στο ακατέργαστο διαμάντι.

CHOICE

THE JL TOUCH

Ο ρόλος μας είναι να διαλέγουμε ανάμεσα σε διαμάντια με ίδια χαρακτηριστικά, και να προσφέρουμε αυτά που κρίνουμε ότι είναι τα πιό όμορφα με ισοροπημένη λάμψη, όχι μόνο όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό, αλλά  με τον ελέγχο που κάνουμε στην εμφάνιση του διαμαντιού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

gia
hrd